ДП «Кримський дім» оголошує конкурс з розробки концепцій та змістовного наповнення культурно-мистецьких заходів

Мета проєкту: задоволення політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, на тимчасово окупованій території України, підтримка розвитку національних традицій і вистав.

Як податися:

Щоб податися на участь у мистецькому конкурсі проєктів культурно-мистецьких заходів Державного підприємства «Кримський дім» у 2021 році, надішліть на адресу crimeanhousekyiv@gmail.com скан-копію листа (у довільній формі або за примірною формою*) на бланку із підписами і печаткою організації (в разі наявності) з темою «Заявка на участь у мистецькому конкурсі з розробки концепцій та змістовного наповнення/контенту культурно-мистецьких заходів Державного підприємства «Кримський дім» на 2021 рік» не пізніше 20 січня 2021 року, до 23:59 за київським часом. Оригінал поданої заявки у друкованій версії з усіма підписами та печатками, а також із додатками, передбаченими цим Положенням, надсилаються на поштову адресу ДП «Кримський дім»: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9.

 

При цьому, зважайте на те, що оригінальний пакет документів має бути отриманий ДП «Кримський дім» до кінцевої дати подання заявок (20 січня 2021 р. до 23:59 за київським часом).

 

У тексті листа зазначте, будь ласка, назву вашої організації та контактні дані для подальшого зв’язку (номер телефону та електронна адреса).

 

*примірна форма наведена у Положенні про проведення культурно-мистецьких заходів

** перелік запланованих культурно-мистецьких заходів наведений у Додатку № 1 до Положення про проведення культурно-мистецьких заходів

 

До листа необхідно долучити:

1. документи, що підтверджують державну реєстрацію суб’єкта господарювання у форматі PDF (до 5 МБ);

2. концепцію і змістовне наповнення Заходів з коротким описом кожного культурно-мистецького заходу;

3. інформацію у довільній формі про кадрове та матеріально-технічне забезпечення, необхідні для організації та проведення Заходів. У разі відсутності певного обладнання та/або працівників – лист (-и)-підтвердження від фізичних осіб та/або суб’єктів господарювання про згоду щодо їхнього залучення до організації та проведення Заходів;

4. кошторис з деталізованою інформацією щодо виду послуг для організації та проведення Заходів (у форматі Excel);

5. підтвердження досвіду виконання схожих проєктів за останні три роки (у вигляді скан-копій договорів та актів приймання-передачі наданих послуг у повному обсязі);

6. резюме керівника проєкту з вказівкою відповідного досвіду організації та проведення культурно-мистецьких заходів;

7. довідку про відсутність прямих, непрямих чи опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російської Федерації за формою, що додається.

 

Оригінал поданої заявки у друкованій версії із усіма підписами та печатками, а також із додатками, надішліть на поштову адресу ДП «Кримський дім»: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд.9 .

 

Зверніть увагу! Документи у паперовому вигляді мають надійти на вказану адресу до 20 січня 2021 року.

 

За довідками звертайтеся за адресою: crimeanhousekyiv@gmail.com

Оголошення переможця конкурсу: 25 січня 2021 року.

 

Критерії оцінювання:

• відповідність поданої заявки вимогам та меті Заходів – максимум 4 бали;

• креативність проєкту – максимум 4 бали;

• рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідних для виконання проєкту – максимум 4 бали;

• досвід реалізації схожих проєктів, належний рівень обізнаності із тематикою – максимум 4 бали;

• проєкт є реалістичним до втілення, обсяг роботи та залучених ресурсів відповідає поставленим завданням та термінам – максимум 4 бали;

• співвідношення між витратами та очікуваними результатами є раціональним, статті витрат кошторису відповідають завданням проєкту – максимум 4 бали.

Кількість балів по кожній заявці, отримана від кожного члена експертної комісії, сумується з іншими. Переможцем є той, хто набрав найбільшу кількість балів.